Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

  • ο γιατρός σας

    • Όταν πριν από λίγες βδομάδες, σε ρεπορτάζ μας για τους κινδύνους που κρύβουν τα τζάκια, υποστηρίζαμε ότι ο τελικός στόχος της «τρόικας» και του υπουργείου…

  • ο γιατρός σας

    X Σε 9 νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, τα οποία είχαν μείνει χωρίς διοίκηση, ορίσθηκαν από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο οι νέοι διοικητές με τους αναπληρωτές…