Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

  • Η διαφθορά που καταστρέφει την Ελλάδα…

    Οι αποκαλύψεις σκανδάλων με συμμετοχή πολιτικών προσώπων που δέχονταν «επιχορηγήσεις» για να ευνοούν συγκεκριμένους επιχειρηματίες, με βλάβη των συμφερόντων του Δημοσίου, ταλανίζουν και απαξιώνουν την πολιτική…

  • Περί ορυκτού πλούτου

    Σήμερα γίνεται πολύς λόγος για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Ο ορυκτός πλούτος είναι πλούτος που προέρχεται από την εκμετάλλευση κοιτασμάτων με οικονομική αξία.