Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

  • Η διαφθορά που καταστρέφει την Ελλάδα…

    Οι αποκαλύψεις σκανδάλων με συμμετοχή πολιτικών προσώπων που δέχονταν «επιχορηγήσεις» για να ευνοούν συγκεκριμένους επιχειρηματίες, με βλάβη των συμφερόντων του Δημοσίου, ταλανίζουν και απαξιώνουν την πολιτική…