Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

  • Δύναμη η ελληνική φαρμακοβιομηχανία!

    Δύναμη η ελληνική φαρμακοβιομηχανία!

    «Σήμερα η ελληνική φαρμακοβιομηχανία διαθέτει 28 υπερσύγχρονα εργοστάσια, εφοδιασμένα με τα πιο εξελιγμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου, και απασχολεί 11.000 εργαζομένους και 800 επιστήμονες υψηλής ειδίκευσης.