ΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γίνεσαι ο κακός…

    Γίνεσαι ο κακός…

    «Θέλω να κάνω τη δουλειά μου ως σκηνοθέτης. Αν δω ότι δεν μπορώ να την κάνω στο Πόρτα, θα σταματήσω. Δεν είμαι θεατρώνης. Ήθελα να […]