ΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Νέοι δικαιούχοι της «Ψηφιακής Μέριμνας»

    Νέοι δικαιούχοι της «Ψηφιακής Μέριμνας»

    Διευρύνονται οι κατηγορίες των δικαιούχων της «Ψηφιακής Μέριμνας», του προγράμματος των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής […]