ΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Έρκυνα

    Έρκυνα

    Προσπαθούσα να συγκρίνω τις ομορφιές της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως το Πουκέτ, με τη δική μας φύση. Έτσι, τυχαία, έπεσε στα μάτια μου η λέξη...