ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

  • Ελλάδα, Quo Vadis;

    Ελλάδα, Quo Vadis;

    Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΣΚΟΡΔΑ Πρώην Υφυπουργού, Προέδρου του think tank ΡΕΥΜΑ και Προέδρου και CEO της ΣΕΛΟΝΤΑ Ιχθυοτροφεία ΑΕΓΕ Το 2019 συμπληρώνεται μια δεκαετία όπου […]