ΥΓΕΙΑ

  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ…

    • Το υπουργείο Υγείας, έπειτα από εισηγήσεις των κατά περιφέρεια διοικήσεων (ΥΠΕ), έχει αρχίσει να τροποποιεί δεκάδες οργανισμούς νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων κρατικών θεραπευτηρίων […]