ΥΓΕΙΑ

  • Αντιπηκτική Αγωγή

    Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και σε όλο τον σύγχρονο κόσμο οι ασθενείς που βρίσκονται σε αντιπηκτική αγωγή από το στόμα συνεχώς και αυξάνονται. Αυτή […]

  • Για να μη σας πιάσει ναυτία

    Η ναυτία που οφείλεται στη χρήση μεταφορικών μέσων αποτελεί ένα σύνηθες πρόβλημα για τους ταξιδιώτες, ιδιαίτερα αυτούς που ταξιδεύουν με πλοίο. Συχνά προκαλεί ήπια έως μέτρια…