ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

  • Στα 7,7 δισ. ζωές φθάσαμε…

    Στα 7,7 δισ. ζωές φθάσαμε…

    «Οι ένα δισεκατομμύριο γεννήσεις ανά δεκαετία απαιτούν αποδοτικές λύσεις διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων, παρά τη βελτίωση του παγκόσμιου ρυθμού ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ», επισημαίνει σε […]