ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

  • Στήριξη στον Γιάννο…

    Στήριξη στον Γιάννο…

    «Πριν από λίγες εβδομάδες, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο παρέτεινε για έξι μήνες ακόμη την προσωρινή κράτηση του Γιάννου Παπαντωνίου. Εξάντλησε έτσι το όριο των 18 […]

  • Θείον θαύμα…

    Θείον θαύμα…

    Βρε, ουδείς αναμάρτητος… Ακόμη και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος μπλεγμένος στο… χρυσό σκάνδαλο με τα «χρυσά διαβατήρια». Εν τη παλάμη και ούτω… παραδώσομεν.