Η φωτογραφία της ημέρας

  • Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας

    Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας

    – Επιταχύνεται ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήρας Στον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση του μουσειακού κελύφους και την επανέκθεση της μόνιμης έκθεσης του […]