ΥΓΕΙΑ

  • Μην καταναλώνετε χωρίς λόγο αντιβιοτικά

    Μην καταναλώνετε χωρίς λόγο αντιβιοτικά

    Το 2015, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) καθιέρωσε την Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η αύξηση […]