ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

  • Θέλουν κι άλλη…

    Θέλουν κι άλλη…

    Να δοθεί καθολική (για όλες τις εντασσόμενες περιοχές) και γενναία παράταση – τουλάχιστον έως το τέλος Οκτωβρίου 2019– στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο […]

  • Δυσφορία για τις παρατάσεις

    Δυσφορία για τις παρατάσεις

    Γράφει ένας ανάδοχος από τη Βόρεια Ελλάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την περαίωση των τρεχουσών μελετών το έτος 2021 έχουν επιβληθεί […]