γράφουν

  • Κάποια μέρα στην Αρίστη…

    Του ΝΙΚΟΥ ΑΜΜΑΝΙΤΗ Τη χρονιά εκείνη έκλεινα χρονικά την επαγγελματική μου δραστηριότητα και θα περνούσα στις τάξεις των συνταξιούχων. Κατά ένα παιχνίδι της μοίρας, με […]

  • Προσφυγικό και αποφάσεις

    Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ Δικηγόρου, ΔΝ, αν. Καθηγητή Κοινοτικού Δικαίου, Προμηθειών και Διεθνών Σχέσεων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Η πραγματικότητα που διαμόρφωσε η προσφυγική κρίση και […]

  • Απώλεια ενός λαμπρού αξιωματικού

    Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΛΕΥΡΟΜΑΓΕΙΡΟΥ Αντιστράτηγου ε.α., Επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή Στρατού -Ταξίαρχος Τεχνικού ε.α. Μιχάλης Δραμιτινός (ΣΣΕ 1960) Ένα λαμπρό αστέρι της τάξεώς μας στη Σχολή Ευελπίδων, […]