ΖΙΖΑΝΙΟΝ

  • Σκληρή μάχη σήμερα…

    ...σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, στους εκεί Δικηγορικούς Συλλόγους, στον δεύτερο γύρο για την εκλογή του προέδρου τους.

  • Iδιοκτήτες…

    «Η υπεροψία και η αίσθηση πως στο Μαξίμου δεν βρίσκονται ο ίδιος και το επιτελείο του ως ενοικιαστές αλλά ως ιδιοκτήτες...