ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

  • Κτηματολογικό Γλωσσάρι: Ανάρτηση

    Κτηματολογικό Γλωσσάρι: Ανάρτηση

    Η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων (πινάκων και διαγραμμάτων) είναι κορυφαία στιγμή στη διαδικασία σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου. Με αυτή δημοσιοποιείται για δύο μήνες στα γραφεία […]