ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

  • Η Αγία Κυριακή

    Η Αγία Κυριακή

    Η Αγία Κυριακή ήταν κόρη του Δωροθέου και της Ευσεβίας. Αυτοί ήταν άτεκνοι και παρακαλούσαν το Θεό να τους δώσει παιδί. Πράγματι, ο Θεός ευδόκησε, […]