ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

  • Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα

    Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα

    Σας ευχόμαστε Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. Oι γυναίκες οι οποίες […]