γράφουν

  • Ανάλογα με το επάγγελμα

    Κύριε Διευθυντά, Οι έλληνες πολίτες αυτήν τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται την εκφράζουν μ’ έναν δικό τους τρόπο, ανάλογα με το επάγγελμα που […]

  • Ευχαριστίες

    Η οικογένεια Διαμαντή Βασιλείου και ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος ευχαριστούν θερμότατα τους ιατρούς κ. Μανόλη (δ/ντή επεμβατικής καρδιολογίας), Παπαδημητρίου Προκόπη (καρδιολόγο) του «Ευαγγελισμού» και την ιδιωτική […]

  • Μακαριώτατε…

    Μακαριώτατε, Ως πνευματικά σας παιδιά, καθώς και ως Κίνημα της Χριστιανικής Δημοκρατίας, σας συγχαίρουμε θερμά για το, υπέρ του χειμαζόμενου λαού μας, διάβημά σας. Σε […]