2012-04-15

  • Το τίμημα ενός ηλίθιου πειράματος

    Αν δεχθούμε ότι έχει δίκιο ο «Γκάρντιαν», που σημείωσε ότι «η Ελλάδα πληρώνει το τίμημα ενός ηλίθιου πειράματος», καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο κ. Παπαδήμος υπήρξε…