Μάρκος Εμμ. Καφούρος: «Επιπτώσεις λειτουργίας Φωτοβολταϊκών Πάρκων σε όμορες ιδιοκτησίες βιολογικής καλλιέργειας»

Μάρκος Εμμ. Καφούρος: «Επιπτώσεις λειτουργίας Φωτοβολταϊκών Πάρκων σε όμορες ιδιοκτησίες βιολογικής καλλιέργειας»

Τα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν εις βάρος των βιολογικών καλλιεργητών από τη λειτουργία όμορων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται χημικά σκευάσματα για την καταπολέμηση των ζιζανίων, αναδεικνύει ο βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ Μάρκος Εμμ. Καφούρος, στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Όπως αναφέρει στην ερώτηση που κατέθεσε προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το πρόβλημα δημιουργείται επειδή τα φωτοβολταϊκά πάρκα με ισχύ μικρότερη του ενός (1) MW εξαιρούνται από την τήρηση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ).

Το γεγονός αυτό δύναται να οδηγήσει στην απώλεια της πιστοποίησης του βιολογικού καλλιεργητή με δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις και το αίτημα που κατατίθεται είναι, ειδικά στην περίπτωση που τα γήπεδα εγκατάστασης γειτνιάζουν με βιολογικές καλλιέργειες, να ακολουθούνται όσα ορίζει η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.3791/2013/Β΄104/24.01.2013), «Ο περιορισμός των ζιζανίων, όπου αυτό απαιτείται στους χώρους του έργου, να γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα ή με τη χρήση εγκεκριμένων βιοαποδομήσιμων ουσιών. Απαγορεύεται η χρήση ζιζανιοκτόνων χημικών παρασκευασμάτων».

Συγκεκριμένα, ο κ. Καφούρος θέτει στον υπουργό τα παρακάτω ερωτήματα:

«1) Προτίθεστε να προχωρήσετε σε νομοθετική παρέμβαση ώστε οι ιδιοκτήτες-παραγωγοί των φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως ένα (1) MW να μην χρήζουν απαλλαγής από την εφαρμογή των ΠΠΔ σε περιπτώσεις όπως η ανωτέρω, ούτως ώστε να διασφαλιστεί και η παραγωγή του πρωτογενούς τομέα;

2) Προτίθεστε να υιοθετήσετε ελεγκτικούς μηχανισμούς στα στάδια των αρχικών αδειοδοτήσεων ώστε να εξασφαλίσουν την αρμονική συνύπαρξη των παραγωγών–ιδιοκτητών φωτοβολταϊκών σταθμών με τους τοπικούς καλλιεργητές και να αποτρέψουν την οικονομική βλάβη των δεύτερων;»

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο  της ερώτησης: Ερώτηση για τις Επιπτώσεις Λειτουργίας ΦΒ Πάρκων σε Όμορες Βιολογικές Καλλιέργειες_ανυπ_100724


 

Category Posts

Σχολιάστε εδώ