Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 2,2 δισ. ευρώ του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 2,2 δισ. ευρώ του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας, ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υ­πουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στα γραφεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Ε­ΑΤ), πλαισιωμένος από τον πρόεδρο της ΕΑΤ Γιώργο Ζαββό και τη διευθύνουσα σύμβουλο Ι­σμήνη Παπακυρίλλου.

Είχε προηγηθεί η υπογραφή 12 επιχειρησιακών συμφωνιών ανάμεσα στην ΕΑΤ και στις συνεργαζόμενες εμπορικές τράπεζες.

Στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται να διατεθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια ύψους 2,2 δισ. ευρώ –με τη μόχλευση μέσα από το τραπεζικό σύστημα–, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, διευρύνοντας τον κύκλο των χρηματοδοτούμενων ΜμΕ και την περίμετρο δανεισμού τους. Είναι η πρώτη φορά που παρέχεται ο συνδυασμός της εγγύησης του δανείου με την επιδότηση του επιτοκίου.

Συγκεκριμένα:
• Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021 – 2027, αποτελείται από δύο επιμέρους Ταμεία: το Ταμείο Εγγυοδοσίας και το Ταμείο Δανείων.

• Το Ταμείο Εγγυοδοσίας παρέχει προστασία πιστωτικού κινδύνου με τη μορφή εγγύησης για το σύνολο των επιλέξιμων ε­πιχειρήσεων. Προσφέρει εγγύηση από 70% έως 80% σε επενδυτικά δάνεια (ύψους 10.000 ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ), σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης και σε δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης (από 10.000 ευ­ρώ έως 500.000 ευρώ). Επίσης, προσφέρει επιδότηση επιτοκίου δύο ποσοστιαίων μονάδων για δύο έτη σε επιχειρήσεις της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου και τριών ποσοστιαίων μονάδων σε επιχειρήσεις των υπόλοιπων περιφερειών της χώρας. Για δάνεια έως 50.000 ευρώ δεν θα απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις.

• Το Ταμείο Δανείων προσφέρει δάνεια με το 40% του ποσού άτοκο και επιδότηση επιτοκίου 3% στο υπόλοιπο μέρος (60%) για 2 έτη. Συνολικά, τα δάνεια που παρέχονται μέσω του Ταμείου Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ έχουν μειωμένο επιτόκιο έως και κατά 70% για τα 2 πρώτα χρόνια. H διάρκεια των δανείων για τα επενδυτικά είναι από 2 έως 12 έτη, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες. Και για το κεφάλαιο κίνησης από 2 έως 5 έτη, με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες, κατά την οποία η επιχείρηση δεν αποπληρώνει κεφάλαιο αλλά μόνο τόκους.

Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι εξής: Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Παγκρήτια Τράπεζα, Attica Bank, Optima Bank, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Aegean Baltic Bank (μόνο για το Ταμείο Δανείων).

Όλες τις πληροφορίες για τα προϊόντα της HDB και τα επιμέρους προγράμματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ μπορείτε να τις βρείτε στο site της HDB www.hdb.gr.


ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ