Μ. Κρανίδης στο “Π”: Ανεφάρμοστες και αιφνιδιαστικές οι διατάξεις για την πυροπροστασία δομημένων ακινήτων πλησίον δασικών εκτάσεων

Μ. Κρανίδης στο “Π”: Ανεφάρμοστες και αιφνιδιαστικές οι διατάξεις για την πυροπροστασία δομημένων ακινήτων πλησίον δασικών εκτάσεων

Του
ΜΑΝΟΥ ΚΡΑΝΙΔΗ
Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ, MSc,
CEO Τεχνική Εταιρεία – Υπηρεσιών Μηχανικών, Έργων,
Ακινήτων «Krama Property», Δημοτικού Συμβούλου Χαλανδρίου


Στα μέσα Μαρτίου, αιφνιδιαστικά και άναρχα, χωρίς καμία διαβούλευση και προετοιμασία, τα υπουργεία Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας δημοσίευσαν Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη σύνταξη αξιολόγησης, τεχνικών εκθέσεων και μελετών πυροπροστασίας για τα ακίνητα που είναι όμορα ή σε απόσταση 300 μ. από δασικές εκτάσεις, με πρώτη καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου και με πρώτη παράταση μέχρι τις 26 Απριλίου, δεύτερη παράταση μέχρι τις 10 Μαΐου και τρίτη παράταση μέχρι τις 21 Ιουνίου, κανείς όμως δεν έχει αντιληφθεί εάν ισχύει και μέχρι πότε, όπως και αν θα εφαρμοστεί για φέτος.

Πραγματικά, προκαλεί εντύπωση η τόσο πρόχειρη και βεβιασμένη αντιμετώπιση ενός τόσο σημαντικού ζητήματος όπως η πυρασφάλεια των ακινήτων κοντά σε δασικές εκτάσεις, που απαιτεί έγκαιρη και ουσιαστική προετοιμασία. Λίγο πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, δημοσιεύθηκε διάταξη με την οποία ορίζονται οι διαδικασίες και οι προθεσμίες, που είναι αδύνατον να τηρηθούν τόσο από τους πολίτες όσο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, ενώ δεν υφίσταται ακόμη η προβλεπόμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα ούτε και οι αρμόδιες τριμελείς επιτροπές των δήμων. Μια διάταξη που αφορά όλους τους δήμους σε όλη την Ελλάδα και εκατομμύρια συμπολίτες μας, με ελάχιστη, σχεδόν μηδενική εφαρμογή. Άλλωστε, παραδόξως, εφαρμόστηκε χωρίς καμία διαβούλευση και ήδη έχουν εκφράσει έντονες διαφωνίες η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ο Συνήγορος του Πολίτη, το επιστημονικό προσωπικό της χώρας, η ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων) και λοιποί φορείς.

Η φιλοσοφία της διάταξης αποσκοπεί στην προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πυροπροστασία των κτισμάτων που βρίσκονται εντός δασικών περιοχών ή γειτνιάζουν με αυτές. Μέχρι σήμερα, όμως, είναι ασαφής και ελλιπής η σύνταξη των κρίσιμων σχεδίων πυρασφάλειας των δημοσίων δασικών εκτάσεων από το υπουργείο και την Πολιτεία. Αντίθετα, όλη αυτή η ανοργάνωτη αστική διαδικασία αποτελεί τον απόλυτο αιφνιδιασμό εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι μάλιστα απειλούνται με ποινικές συνέπειες αν δεν συμμορφωθούν με τις νέες, ασαφείς και ανεφάρμοστες χρονικά υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται, ώστε να είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για ό,τι συμβεί στις ιδιοκτησίες τους, με σημαντικά πρόστιμα, εφόσον: Μέχρι την 21η/6/2024 υποχρεούνται να προβούν σε «σύνταξη εντύπου αξιολόγησης επικινδυνότητας και τεχνικής έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα». Πόσο άμεσα θα τον βρουν, πότε θα τον πάνε στο οικόπεδό τους για να το δει και να το μελετήσει, ώστε να συντάξει τα παραπάνω έγγραφα, και με τι ύψος αμοιβής και κόστος εφαρμογής; Και, επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλουν στον οικείο δήμο αρχικά (και σε ηλεκτρονική πλατφόρμα αργότερα) δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας, στην οποία θα δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση πυρκαγιάς!

Επιγραμματικά, για κάθε ακίνητο απαιτούνται τα ακόλουθα: Έγγραφα ακινήτου: κάτοψη ακινήτου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού, τοπογραφικό, οικοδομική άδεια, συμβόλαιο ακινήτου, υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη. Έγγραφα που συντάσσονται από μηχανικό: αξιολόγηση επικινδυνότητας, τεχνική έκθεση με τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας (και κάτοψη). Σχέδιο προετοιμασίας και διάσωσης. Δήλωση εφαρμογής των μέτρων (υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη). ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση ακινήτου με υφιστάμενο κτίριο αναγράφονται στην τεχνική έκθεση οι εργασίες – ενέργειες που πρέπει να γίνουν και, εφόσον απαιτούνται εργασίες προσαρμογής, εκδίδεται η κατά περίπτωση απαιτούμενη διοικητική πράξη του άρθρου 28 του ν. 4495/2017.

Τέλος, βάσει της διάταξης, οι δήμοι οφείλουν: Να καταχωρίζουν τα ακίνητα και τις εκθέσεις σε Ειδικό Μητρώο, ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όταν τεθεί σε λειτουργία. Να συγκροτήσουν τις τριμελείς επιτροπές. Να ενημερώσουν τους δημότες για την ισχύ του Κανονισμού και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν. Βάσει των αναρτημένων δασικών χαρτών, προτείνεται να εντοπίσουν τις περιοχές χωρικής τους αρμοδιότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού για να δοθούν ειδικότερες οδηγίες και να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες που διαμένουν σε κτίρια εντός αυτών. Και, βέβαια, οφείλουν πρώτοι να εφαρμόζουν σχέδια πυροπροστασίας των δημοτικών δασικών εκτάσεων.

Αυτά έχουν γίνει σε ελάχιστους δήμους και το υπουργείο δεν έχει δείξει καμία διάθεση συντονισμού για την έγκαιρη και εφικτή εφαρμογή της διάταξης. Κρίμα σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα να εκλείπει η μεθοδική οργάνωση, η ουσία και ο έγκαιρος, ρεαλιστικός σχεδιασμός, με αποτέλεσμα για άλλη μια φορά να αιφνιδιάζονται και να επιβαρύνονται εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων και η προσπάθεια αντιμετώπισης της ουσιαστικής ανάγκης για πυροπροστασία να εξελίσσεται σε φιάσκο.


ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ