Αποτελέσματα αναζήτησης:

  • Κατεβαίνει στην πολιτική ο Εμφιετζόγλου

    Κατεβαίνει στην πολιτική ο Εμφιετζόγλου

    – Επικεφαλής της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης Στην πολιτικήμπαίνει ο πολύ γνωστός επιχειρηματίας Πρόδρομος Εμφιετζόγλου. Και, ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης, ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη, […]

  • Μικρά Οικονομικά…

    Μικρά Οικονομικά…

    Έρχονται δουλειές για 25.000 ανέργους. Πρόκειται για νέο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα, οκτάμηνης διάρκειας, σε δήμους, περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών και άλλους φορείς του Δημοσίου. […]