ΑΜΥΝΑ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

  • Το λάθος του «Αλάθητου»

    Όταν τα πολιτικά κόμματα της χώρας και διάφοροι πρώην επικριτές του ενδοτισμού, μιμούμενοι Αντίγονο του Δώσοντα, βλέπουν το συμφέρον «οπίσω κείμενον» και συμφωνούν ότι στο Σκοπιανό…