ΑΜΥΝΑ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

  • Οι συμβιβαστικοί

    Το έθνος των Ελλήνων, πολλές φορές στον μακραίωνο βίο του, μπήκε σε περιπέτειες και κινδύνεψε στην κυριολεξία να εξαφανισθεί, εξαιτίας των εκλογικευμένων συμβιβαστικών.