ΑΜΥΝΑ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

  • Επιχείρηση «Βόρειο Αιγαίο»

    Οι υπεύθυνοι της εθνικής ασφάλειας και της ακεραιότητος της χώρας ή δεν καταλαβαίνουν την Τουρκική Στρατηγική στο Βόρειο Αιγαίο, ή προσποιούνται τους ανήξερους ένεκεν της γνωστής…