ΑΜΥΝΑ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

  • Μαθήματα από Τσεχία

    - Τι εστί Τσεχία; Ένα μικρό κράτος, ταλαιπωρημένο, που προσπαθεί, σοβαρά όμως, να ορθοποδήσει. Υπάρχει διαφάνεια, ήθος και προσπάθεια εκσυγχρονισμού του στρατεύματος.

  • Οι συμβιβαστικοί

    Το έθνος των Ελλήνων, πολλές φορές στον μακραίωνο βίο του, μπήκε σε περιπέτειες και κινδύνεψε στην κυριολεξία να εξαφανισθεί, εξαιτίας των εκλογικευμένων συμβιβαστικών.