ΑΜΥΝΑ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

  • Την ανάγκη ενεργοποίησης

    Την ανάγκη ενεργοποίησης και αξιοποίησης στο μέλλον της συνταγματικής πρόβλεψης περί δημοψηφίσματος πάνω σε ανοικτά και κρίσιμα εθνικά θέματα ή σε κοινωνικών θεμάτων ψηφισμένα νομοσχέδια, […]

  • αμυντικά θέματα

    Πλήρης αφασία… l Την προηγούμενη εβδομάδα οργανώθηκε σε μεγάλο ξενοδοχείο διημερίδα για θέματα προμηθειών ενόπλων δυνάμεων. l Το τι ελέχθη, από κυβερνητικής πλευράς, θυμίζει κωμειδύλλιο! […]