ΑΜΥΝΑ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

  • Πάλι οι βίζες…

    Πάλι οι βίζες…

    Με την εμπειρία της προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας για τις βίζες, μάλλον θέλει προσοχή και παρακολούθηση η ανάθεση της ρύθμισης της διαγωνιστικής...