Νιλς Τίγκεσεν: Στρατηγική πυξίδα χρειάζεται η Ευρώπη!

Νιλς Τίγκεσεν: Στρατηγική πυξίδα χρειάζεται η Ευρώπη!

«Η Ευρώπη χρειάζεται στρατηγική πυξίδα, όχι μόνο για την άμυνα και τις εξωτερικές υποθέσεις αλλά και όσον αφορά τη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών. Η πυξίδα δείχνει προς τον μακρινό ορίζοντα, επιτρέποντας κάποιες αποκλίσεις βραχυπρόθεσμα, αλλά δίνει ένδειξη για την κατεύθυνση.

Ο καθορισμός ενός ικανοποιητικού ρυθμού μείωσης του χρέους προϋποθέτει προσεκτικές συζητήσεις μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Χρειαζόμαστε ρεαλιστικούς στόχους, ένα ανώτατο όριο σε ορίζοντα τριών – τεσσάρων ετών. Η μείωση κατά 1/20 ετησίως θα απαιτούσε πρωτογενή πλεονάσματα πά­νω από 5% – 6%, που δεν είναι ρεαλιστικά».

Νιλς Τίγκεσεν
Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (EFB)

ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ