Πόσες είναι οι ενεργές επιχειρήσεις στην Ελλάδα; Πόσες “γεννήθηκαν” και πόσες “πέθαναν”; – Δημογραφία των επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ)

Πόσες είναι οι ενεργές επιχειρήσεις στην Ελλάδα; Πόσες “γεννήθηκαν” και πόσες “πέθαναν”; – Δημογραφία των επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ)

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) εγκαινιάζει τη δημοσίευση σε ετήσια βάση, επίσημων στατιστικών στοιχείων για τη δημογραφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ειδικότερα για τις ενεργές επιχειρήσεις, για τις γεννήσεις επιχειρήσεων, για τους θανάτους επιχειρήσεων και για τις επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των ενεργών επιχειρήσεων, το έτος 2019, ανήλθε σε 984.001 με συνολική απασχόληση 4.116.903 άτομα.

Από τις 984.001 ενεργές επιχειρήσεις, οι 737.852 ήταν ατομικές επιχειρήσεις και οι 523.685 δεν απασχολούσαν μισθωτούς.

Ο αριθμός των γεννήσεων επιχειρήσεων, το έτος 2019, ανήλθε σε 47.418 με συνολική απασχόληση 114.641 άτομα. Από τις 47.418 γεννηθείσες επιχειρήσεις, οι 34.122 ήταν ατομικές επιχειρήσεις και οι 30.236 δεν απασχολούσαν μισθωτούς.

Ο αριθμός των θανάτων επιχειρήσεων, το έτος 2019, ανήλθε σε 29.238 με συνολική απασχόληση 52.614 άτομα. Από τις 29.238 θανούσες επιχειρήσεις, οι 26.173 ήταν ατομικές επιχειρήσεις και οι 20.294 δεν απασχολούσαν μισθωτούς.

Με βάση τον στατιστικό ορισμό που εφαρμόζεται, αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, ως επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης για το έτος 2019 προσδιορίζονται αυτές που απασχολούσαν 10 μισθωτούς κατά το έτος 2016 και είχαν μέση ετήσια αύξηση του αριθμού των εργαζομένων άνω του 10% ετησίως, για την περίοδο 2016 – 2019.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης, το 2019 ήταν 7.300 με αριθμό απασχολούμενων 473.230 άτομα. Στον τομέα οικονομικής δραστηριότητας «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος των επιχειρήσεων με υψηλή ανάπτυξη, με 2.785 επιχειρήσεις και 134.664 απασχολούμενους, με τους τομείς «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», με 1.476 επιχειρήσεις και 92.423 απασχολούμενους, και «Μεταποίηση», με 1.121 επιχειρήσεις και 65.067 απασχολούμενους, να ακολουθούν.

Αντίθετα το μικρότερο πλήθος των επιχειρήσεων με υψηλή ανάπτυξη καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού», με 13 επιχειρήσεις και 565 απασχολούμενους.

ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας ανά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών της επιχείρησης. Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος ενεργών επιχειρήσεων ανά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών είναι:

Χωρίς Μισθωτό: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών με 125.042 ενεργές επιχειρήσεις.

 1-4 Μισθωτοί: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 109.641 ενεργές επιχειρήσεις.

 5-9 Μισθωτοί: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 14.692 ενεργές επιχειρήσεις.

 10 Μισθωτοί και περισσότεροι: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 15.605 ενεργές επιχειρήσεις.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας ανά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών της επιχείρησης. Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος γεννήσεων επιχειρήσεων ανά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών είναι:

 Χωρίς Μισθωτό: Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, με 7.103 γεννήσεις επιχειρήσεων.

1-4 Μισθωτοί: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 3.623 γεννήσεις επιχειρήσεων.

 5-9 Μισθωτοί: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 1.024 γεννήσεις επιχειρήσεων.

 10 Μισθωτοί και περισσότεροι: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 782 γεννήσεις επιχειρήσεων.

ΘΑΝΑΤΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας ανά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών της επιχείρησης (Πίνακας 1) Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος θανάτων επιχειρήσεων ανά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών είναι:

 Χωρίς Μισθωτό: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 5.686 θανάτους επιχειρήσεων.

 1-4 Μισθωτοί: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 2.567 θανάτους επιχειρήσεων.

 5-9 Μισθωτοί: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 320 θανάτους επιχειρήσεων.

 10 Μισθωτοί και περισσότεροι: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 185 θανάτους επιχειρήσεων.

Αναλυτικά στοιχεία της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ – Διαβάστε ΕΔΩ


Σχολιάστε εδώ