ΠΟΜΙΔΑ: «Διευκολύνετε τους ιδιοκτήτες στις πολυκατοικίες»

ΠΟΜΙΔΑ: «Διευκολύνετε τους ιδιοκτήτες στις πολυκατοικίες»

Επιστολή με θέμα την επίλυση κατεπειγόντων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες οριζόντιων ιδιοκτησιών στις πολυκατοικίες της χώρας κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων, και ιδίως γονικών παροχών, και κατά την κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου απέστειλε στους αρμόδιους υπουργούς η ΠΟΜΙΔΑ.

Όπως αναφέρει στην επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ, η ανάγκη διευκόλυνσης των εμπράγματων συναλλαγών των πολιτών, εν όψει μάλιστα και της καθιέρωσης των αφορολογήτων γονικών παροχών, και η ανάγκη ολοκλήρωσης της κατάρτισης και λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου, εν όψει και της γενικής εφαρμογής της Ταυτότητας Κτιρίου από 1/1/2022, καθιστούν αναγκαία την άμεση και κατεπείγουσα νομοθέτηση της δυνατότητας επίλυσης των εξής σοβαρών προβλημάτων που απασχολούν μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών οριζοντίων ιδιοκτησιών στις πολυκατοικίες της χώρας μας και παρεμποδίζουν τις εμπράγματες συναλλαγές, τις γονικές παροχές και δωρεές και την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου:

1. Δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας όταν κατά την υπαγωγή στον ν. 4495/2017 αποδεικνύεται ότι υπάρχει διαφορά στην επιφάνεια, υπέρ ή σε βάρος όμορης οριζόντιας ιδιοκτησίας.
2. Η απόκλιση των διαστάσεων οριζόντιας ιδιοκτησίας έως 2% συνολικά από την κάτοψη της πράξης σύστασης να μην απαιτεί τροποποίησή της.
3. Επίλυση του προβλήματος των άκυρων θέσεων στάθμευσης με χιλιοστά στην πυλωτή πολυκατοικιών.
4. Δυνατότητα μονομερούς κατάργησης του δικαιώματος υψούν στις υφιστάμενες οικοδομές.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ