Κρ. Αρσένης: Αποκλεισμός Φιλοζωικών από δίκες εγκλημάτων εναντίον ζώων

Κρ. Αρσένης: Αποκλεισμός Φιλοζωικών από δίκες εγκλημάτων εναντίον ζώων

Με τη πρόσφατη ψήφιση του Ν. 4830/18.9.2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα “AΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις» ορίστηκαν 10 Υπο-Μητρώα, ένα εκ των οποίων είναι αυτό των Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων, όπου καταγράφονται όλα τα αναγνωρισμένα και νομίμως λειτουργούντα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το υπο-μητρώο αυτό εντάσσεται στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), που υποτίθεται θα τηρούνταν μέσω της Διαδικτυακής πύλης gov.gr, ωστόσο δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία.
Το γεγονός αυτό έχει ήδη δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και κάθε άλλο παρά την ευζωία των ζώων προάγει. Υπάρχουν ήδη περιπτώσεις υποθέσεων εκδίκασης εγκλημάτων κατά ζώων (συντροφιάς και οικόσιτων), οι οποίες  παίρνουν αναβολή λόγω του ότι προβάλλεται από την πλευρά του κατηγορούμενου η ένσταση μη νομιμότητας των φιλοζωικών σωματείων να παρέμβουν στην δίκη αφού δεν είναι εγγεγραμμένα στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ. Με αυτό τον τρόπο τα ζώα εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια των βασανιστών τους με ευθύνη της κυβέρνησης της Ν.Δ.

Σοβαρό πρόβλημα δημιουργείται και στη συνεργασία των Δήμων με τα Φιλοζωϊκά Σωματεία στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων. Επιπλέον, τα σωματεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν καταφύγια, να περισυλλέξουν και να φιλοξενήσουν αδέσποτα ζώα, να λάβουν μέρος στην 5-μελή Επιτροπή Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων, δεν μπορούν να γίνουν υιοθεσίες, δεν μπορούν να ελεγχθούν οι εισαγωγές ζώων, δεν μπορούν να λειτουργούν νόμιμα οι εκτροφείς, δεν μπορούν να βεβαιώνονται πρόστιμα, δεν μπορούν οι πολίτες να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους  π.χ. να στειρώσουν ή να γίνει λήψη αίματος για το DNA  κλπ εφόσον τα ανάλογα υπο-Μητρώα δεν λειτουργούν.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Δεσμεύεται να ενεργήσει άμεσα ώστε να λειτουργήσει το υπο-μητρώο των Σωματείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και βεβαίως το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς χωρίς την λειτουργία του οποίου, ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί;
2.Πότε συγκεκριμένα αναμένεται να γίνει αυτό, ώστε να διασφαλιστεί  η συμμετοχή των Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων στις υποθέσεις εγκλημάτων κατά των ζώων, αλλά και όταν αρχίσουν να εφαρμόζονται πλείστες άλλες διατάξεις του Νόμου 4830/21;

Ο ερωτών Βουλευτής
Κρίτων Αρσένης


Σχολιάστε εδώ