Στην ΕΕ η πιο γερασμένη περιοχή είναι η Ευρυτανία!

Στην ΕΕ η πιο γερασμένη περιοχή είναι η Ευρυτανία!

Κι άλλη μια μεγάλη επιτυχία έχει η Ελλάδα. Η Ευρυτανία είναι η πιο γερασμένη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Στην Ευρυτανία σχεδόν ένας ενήλικος σε ηλικία εργασίας αναλογεί σε κάθε άτομο ηλικίας 65 χρονών και πάνω, κατατάσσοντας την ελληνική Περιφέρεια στην πρώτη θέση μεταξύ των 1.116 περιφερειακών ενοτήτων (περιοχών) της ΕΕ σε ό,τι αφορά την αναλογία εργαζομένων – ηλικιωμένων!

Το 2050 θα υπάρχουν λιγότεροι από δύο ενήλικες σε ηλικία εργασίας για κάθε ηλικιωμένο στην Ελλάδα. Το ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 15 – 64 ετών σε σχέση με τους άνω των 65 ετών έχει ως εξής:
Πορτογαλία 62,8%, Ελλάδα 62,6%, Ιταλία 61,5%, Ισπανία 59,5%, Βουλγαρία 55%, Πο­λωνία 52,2%, ΕΕ-27 52%, Τσεχία 49,8% και Γαλλία 49,3%.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ