Εθνικός πλούτος τα γεωχωρικά δεδομένα

Εθνικός πλούτος τα γεωχωρικά δεδομένα

Τις τρεις προηγούμενες Κυριακές αναφερθήκαμε στην ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση, αξιοποιώντας το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τρεις άξονες: Την κτηματογράφηση, τη λειτουργία του Κτηματολογίου και τα γεωχωρικά δεδομένα (στα οποία θα αναφερθούμε σήμερα).

Γεωχωρικά δεδομένα είναι, π.χ., τα διοικητικά όρια, το οδικό δίκτυο, οι αεροφωτογραφίες, οι ζώνες προστασίας και τα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια, τα οποία είναι ανεκτίμητης αξίας για τον σχεδιασμό εθνικών δράσεων, τη χωροθέτηση και την προσέλκυση επενδυτικών δραστηριοτήτων, την έγκαιρη αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και την αποτελεσματική και υπεύθυνη προστασία του περιβάλλοντος.

Το Κτηματολόγιο ανέπτυξε την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών της χώρας μας με τη δημιουργία της γεωπύλης «Inspire», στην οποία όλοι οι πολίτες μπορούν να βρουν πού λειτουργεί κτηματολόγιο αλλά και να δουν, να ενσωματώσουν σε εφαρμογές ή να αντιγράψουν τα δεδομένα των κτηματολογικών χαρτών.

Τα γεωχωρικά δεδομένα μπορούν να ενταχθούν σε εφαρμογές που αφορούν τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση επενδύσεων, επέκταση σχεδίων πόλης, παροχής υπηρεσιών, χάραξη και υλοποίηση αγροτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, μελέτη κοινωνικών προβλημάτων, προστασία και παρακολούθηση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Εν κατακλείδι, εκτός της κτηματογράφησης και της λειτουργίας του Κτηματολογίου, εξίσου σημαντικό είναι να επικοινωνηθεί η αξία των γεωχωρικών δεδομένων για τη χώρα μας και τους πολίτες της.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ