Δημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της ΠΕ Νήσων Αττικής

Δημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της ΠΕ Νήσων Αττικής

 

Έργα στον τομέα Αλιείας και Θάλασσας, μπορούν να υποβληθούν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης “Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών” του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, αναφέρει σχετικό δελτίο τύπου.

Συγκεκριμένα:

Από τις 08-10-2021 έως τις 13-12-2021 μπορούν οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών του Τ.Π. CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020 «Πολιτισμός & Περιβάλλον Εν Πλώ».

Δυνητικοί Δικαιούχοι για την υποβολή των προτάσεων είναι:

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις, την επιλεξιμότητα δαπανών και τα ποσοστά χρηματοδότησης, μπορείτε να δείτε στην Δημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.atticalag.gr ή να μας καλέσετε στα τηλέφωνα: 210 4120002-4-9, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Δικτύου Νήσων Αττικής.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, ορίζεται η Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 (08/10/2021) και ώρα 13:00 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής, η Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 (13/12/2021) και ώρα 15:00


Σχολιάστε εδώ