Το 95% απασχολεί μέχρι 9 άτομα!

Το 95% απασχολεί μέχρι 9 άτομα!

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σχεδόν το 95% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα (678.206 από τις 718.624) απασχολούσε μέχρι εννέα άτομα το 2019.

Ακόμη, 550 μεγάλες επιχειρήσεις απασχολούν πάνω από 250 εργαζομένους και πραγματοποιούν το 32% του συνολικού τζίρου των επιχειρήσεων. Από αυτές οι 142 ανήκουν στον κλάδο της μεταποίησης.

Ειδικότερα οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία είναι:
♦ χονδρικό – λιανικό εμπόριο: 227.183 επιχειρήσεις με τζίρο 13,39 δισ. ευρώ,
♦ μεταποίηση: 7.973 επιχειρήσεις με τζίρο 11,69 δισ. ευρώ και
♦ μεταφορές – αποθήκευση: 60.078 επιχειρήσεις με τζίρο 6,15 δισ. ευρώ.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ