Άλλαξε χέρια  η Intrasoft International • Έναντι 184,8 εκατ. ευρώ…

Άλλαξε χέρια η Intrasoft International • Έναντι 184,8 εκατ. ευρώ…

Πούλησε ο Σωκράτης Κόκκαλης το 100% της θυγατρικής του εταιρείας Intrasoft International στη δανέζικη NetCompa­ny. Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 235 εκατ. ευρώ για το σύνολο των μετοχών της Intrasoft International.

Η καταβολή του τιμήματος, που ανέρχεται σε 184,8 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει συνδυασμό μετρητών (166,8 εκατ. ευρώ) και μετοχών τής ως άνω αγοράστριας (18 εκατ. ευρώ). Με την κίνηση αυτή ο Σωκράτης Κόκκαλης όχι μόνο γεμίζει τα ταμεία του ομίλου με μετρητά 166,8 εκατ. ευρώ, πριν από το τέλος της φετινής οικονομικής χρήσης, αλλά επιπλέον μειώνει τον καθαρό δανεισμό του ομίλου σε περίπου 80 εκατ. ευρώ.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ