Οι πρώτοι 60 Διαχειριστές Αφερεγγυότητας έπιασαν δουλειά!

Οι πρώτοι 60 Διαχειριστές Αφερεγγυότητας έπιασαν δουλειά!

Νέος θεσμός εγεννήθη…

Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας αποτελούν παράπλευρο «θεσμό», που θα λειτουργεί στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Ιδιωτικού Χρέους, επικεφαλής του οποίου είναι ο Φώτης Κουρμούσης, για τη διαχείριση του χρέους που έχουν δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, οι οφειλές των οποίων έχουν μπει πλέον σε ρύθμιση για πληρωμή σε 240 – 420 δόσεις.

Ήδη οι πρώτοι 60 διαχειριστές αφερεγγυότητας, οι οποίοι πέρασαν τις εξετάσεις που έγιναν ηλεκτρονικά σε όλη τη χώρα, έπιασαν δουλειά, στο πλαίσιο της οποίας είναι και η ανάθεση σε εξειδικευμένες εταιρείες της διαδικασίας πτώχευσης εταιρειών για τα χρέη τους σε Δημόσιο και τράπεζες.

Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας ασκούν συγκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας, στο πλαίσιο του νόμου 4738/2020.

Σε υποθέσεις παροχής δεύτερης ευκαιρίας, μέσω της πλήρους διαγραφής οφειλών: Διορίζονται από το δικαστήριο ως σύνδικοι, με αρμοδιότητα να εκποιήσουν το σύνολο ή επιμέρους λειτουργικά σύνολα της περιουσίας του οφειλέτη (και τα ακίνητα) και ακολούθως να διανείμουν τα ποσά που προκύπτουν στους πιστωτές.

Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας εργάζονται προς όφελος των εταιρειών, ώστε να επιτύχουν ρύθμιση των οφειλών τους προς το Δημόσιο, απαλλάσσοντας από τη σχετική ευθύνη τους δημόσιους λειτουργούς των πιστωτών.

Σε υποθέσεις εξυγίανσης οφειλών επιχειρήσεων: Διορίζονται από το δικαστήριο ως ειδικοί εντολοδόχοι, με αρμοδιότητα να ασκούν ορισμένες ή και όλες τις αρμοδιότητες της διοίκησης της επιχείρησης που βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης οφειλών. Μπορούν, επίσης, να επιλέγονται από τράπεζες και διαχειριστές δανείων ώστε να δίνουν τη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη τους, προκειμένου να είναι σύννομη η συναίνεση του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης για ποσά οφειλών προς αυτούς άνω του 1,5 εκατ. ευρώ κ.ά.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ