Μικρά οικονομικά – Ελλάδα: Την 6η υψηλότερη ανάπτυξη στην ΕΕ, φτάνοντας στο 16,2%!

Μικρά οικονομικά – Ελλάδα: Την 6η υψηλότερη ανάπτυξη στην ΕΕ, φτάνοντας στο 16,2%!

Υπάρχουν και καλά νέα! Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του έτους είχε την 6η υψηλότερη ανάπτυξη στην ΕΕ, φτάνοντας στο 16,2%! Προηγού­νται η Ιρλανδία με 21,1%, η Ισπανία με 19,8%, η Γαλλία με 18,7%, η Ουγγαρία με 17,7% και η Ιταλία με 17,3%. Στην Ευρωζώνη ο μέσος όρος αύξησης του ΑΕΠ ήταν 14,3% και στην ΕΕ 13,8%.

♦ Η συνολική αξία των εξαγωγών το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021 ήταν 22,11 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 24,7%. Τον Ιούλιο οι εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, ανήλθαν σε 5,65 δισ. ευρώ.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ