Ελίζα Βόζεμπεργκ στο “Π”: Κλειδί για την ανάκαμψη η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Ελίζα Βόζεμπεργκ στο “Π”: Κλειδί για την ανάκαμψη η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Της
ΕΛΙΖΑΣ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ
Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας


Η ελληνική οικονομία επιστρέφει δυναμικά μετά τη βαθιά ύφεση που προκάλεσε στο σύνολο της διεθνούς οικονομίας η πρωτόγνωρη κρίση της πανδημίας.

Στη μεγάλη αυτή εθνική προσπάθεια για επίτευξη ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης δεν περισσεύει κανείς και αυτονόητη προϋπόθεση είναι η πλήρης αξιοποίηση ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Υπό το πρίσμα αυτό, καθοριστικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στους τομείς του επιχειρείν και της απασχόλησης, όπου μέχρι σήμερα υστερούν, σε σχέση με τους άνδρες, εμφανίζοντας μειωμένα ποσοστά συμμετοχής και αρνητική μισθολογική απόκλιση.

Μάλιστα η ανάγκη ενίσχυσης της θέσης των γυναικών στην οικονομική ζωή δεν αποσκοπεί μόνο στην αποκατάσταση μιας εις βάρος τους αδικίας, αλλά μπορεί να εξασφαλίσει σημαντική προστιθέμενη αξία στην οικονομία, καθώς, όπως προκύπτει από σειρά σχετικών ερευνών, οι γυναίκες διαθέτουν καλύτερη αίσθηση και πρόβλεψη επιχειρηματικού κινδύνου σε σύγκριση με τους άνδρες, μεγαλύτερη δυνατότητα αξιολόγησης και αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού και πληρέστερη γνώση των καταναλωτικών συνηθειών και αναγκών των νοικοκυριών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με έκθεση της Goldman Sachs, εάν γεφυρωθεί το χάσμα των φύλων σε επιχειρήσεις και αγορά εργασίας, το ΑΕΠ θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 9%.

Τα περιθώρια βελτίωσης της θέσης των γυναικών στην οικονομική ζωή της πατρίδας μας είναι σημαντικά, εάν αναλογιστούμε ότι οι άνδρες εργοδότες είναι τριπλάσιοι από τις γυναίκες, η συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων περιορίζεται στο 20%, η μισθολογική απόκλιση εις βάρος τους φθάνει το 15% και η ανεργία των γυναικών ανέρχεται στο 18,7%, όταν των ανδρών είναι μόλις 10,6%.

Η δυσμενέστερη θέση των γυναικών αποδίδεται στις ίδιες, ευρύτερες ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων, που παρατηρούνται σε ολόκληρο το κοινωνικοοικονομικό φάσμα, αναχαιτίζοντας την επαγγελματική τους ανέλιξη, με βασικότερες εξ αυτών τα κοινωνικά στερεότυπα που τροφοδοτούν το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής», τη δυσκολία εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και τον «παραδοσιακό» διαχωρισμό επαγγελμάτων σε ανδρικά και γυναικεία.

Για να αλλάξει αυτή η κατάσταση απαιτείται αυστηρή εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε κάθε τύπο σύμβασης για απασχόληση ή χρηματοδότηση, ενίσχυση προγραμμάτων που ενθαρρύνουν τις γυναίκες να συνεχίζουν την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, επαρκή προγράμματα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, προβολή θετικών γυναικείων προτύπων στην εκπαίδευση και ουσιαστική υποστήριξη και επιμόρφωση γυναικών με στόχο την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Από τη θέση μου, ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εργάζομαι προς αυτήν την κατεύθυνση και έχω κάνει σειρά παρεμβάσεων με στόχο να σπάσει η «γυάλινη οροφή», που υψώνει εμπόδια στην επαγγελματική εξέλιξη και την ισότιμη μεταχείριση των γυναικών.

Μάλιστα, με αφορμή τη συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021 – 2027, υποστήριξα τόσο την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε προγράμματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας όσο και την τόνωση της συμμετοχής των γυναικών σε τομείς, στους οποίους παραδοσιακά υποεκπροσωπούνται, όπως οι ψηφιακές τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Σε αυτό το πλαίσιο κατέθεσα τροπολογίες, από κοινού με άλλους συναδέλφους μου, υποστηρίζοντας την αύξηση χρηματοδότησης για προγράμματα γυναικείας επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, παίρνοντας ως αφορμή το γεγονός ότι στην Ευρώπη καταγράφεται ένα gender gap εις βάρος των γυναικών στις ψηφιακές δεξιότητες, ύψους 11%.

Αναμφίβολα το πακέτο ανάκαμψης, το οποίο αποτελεί τη μεγάλη ευκαιρία για την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί και πρέπει να γίνει ταυτόχρονα η μεγάλη ευκαιρία για ενίσχυση της θέσης της γυναίκας ως εργαζόμενης και ως επιχειρηματία.

Στην εποχή της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης η γυναικεία επιχειρηματικότητα θα πρέπει να πάψει να αποτελεί ένα θεωρητικό εφεύρημα περιορισμένης εμβέλειας και να καταστεί βασικός συντελεστής της παραγωγικής διαδικασίας, σημαντική παράμετρος της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας και κλειδί για τη δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Φωτό: tanea.gr


Σχολιάστε εδώ