«Σήμα κινδύνου» εκπέμπουν οι επιχειρήσεις

«Σήμα κινδύνου» εκπέμπουν οι επιχειρήσεις

-1 στις 4 έχει ταμειακά διαθέσιμα μόλις για έναν μήνα

«SOS» εξακολουθούν να στέλνουν χιλιάδες επιχειρήσεις στη χώρα (4 στις 10 βρίσκονται στα όριά τους). Παρά τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος τους τελευταίους μήνες, ένας μεγάλος αριθμός μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αντιμετωπίζει ζήτημα επιβίωσης.

Ο βασικός λόγος είναι ότι αρκετοί κλάδοι, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, είτε υπολειτούργησαν είτε είχαν βάλει προσωρινό λουκέτο. Τα παραπάνω αποτελούν βασικά συμπεράσματα της εξαμηνιαίας έρευνας που διενήργησε το Ινστιτούτο Μελετών της ΓΣΕΒΕΕ.

Τα μέτρα στήριξης που εφάρμοσε η κυβέρνηση τους προηγούμενους μήνες δεν αντέστρεψαν τη φθίνουσα πορεία, απόδειξη το γεγονός ότι (σύμφωνα με την έρευνα) 4 στις 10 επιχειρήσεις έχουν ταμειακά διαθέσιμα το πολύ για έναν μήνα. Η έλλειψη ρευστότητας παραμένει το βασικό πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, ιδιαίτερα για όσες ανέστειλαν τη λειτουργία τους με απόφαση της κυβέρνησης.

Για πρώτη φορά στα χρονικά στην έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ καταγράφεται τόσο υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων (1 στις 4) που δήλωσαν πως αύξησαν ή θα αυξήσουν τις τιμές τους, σε μια προσπάθεια να αναπληρώσουν μέρος του τζίρου που έχασαν λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία. Μεταξύ των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες είναι και όσες δραστηριοποιούνται στον χώρο της οικοδομής. Η δε αύξηση των τιμών στα βασικά υλικά θα κάνει ακόμη πιο δύσκολη την επόμενη ημέρα τους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δ. Καψιμάλη, πλέον η αγορά κατοικίας είναι αντιμέτωπη με μεγαλύτερο κόστος κατασκευής, μείωση εισοδήματος αγοραστών λόγω πανδημίας και αύξηση από 1/1/2022 των αντικειμενικών αξιών, αύξηση φόρου μεταβιβάσεων κ.ά.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ