Βασίλης Ταλαμάγκας στο “Π”: Προβληματισμός για το κυπριακό μαύρο χρήμα

Βασίλης Ταλαμάγκας στο “Π”: Προβληματισμός για το κυπριακό μαύρο χρήμα

Του
ΒΑΣΙΛΗ ΤΑΛΑΜΑΓΚΑ


Σημαντικά συμπεράσματα εξάγονται από μελέτη του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, όσον αφορά το μέγεθος της παραοικονομίας στο νησί. Συγκεκριμένα, η μελέτη καταδεικνύει ότι η Κύπρος όχι μόνο παρουσιάζει υψηλά ποσοστά παραοικονομίας, αλλά σε σύγκριση και με άλλες μεσογειακές χώρες αυτό το φαινόμενο είναι αρκετά εκτεταμένο, κάτι που αναφέρεται και σε παλαιότερη μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το συμπέρασμα της οποίας ήταν ότι η παραοικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο μεταξύ του 30% – 34%.

Η μελέτη καλύπτει την περίοδο 1995 – 2018 και από αυτή φαίνεται ότι η παραοικονομία παρουσίασε τη μεγαλύτερη άνοδο την περίοδο του 2010, δηλαδή πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση, και κατά τη διάρκεια της φούσκας των ακινήτων, η οποία οδήγησε σε πλασματική ανάπτυξη άλλους τομείς της οικονομίας. Το 2013 η παραοικονομία σημείωσε κάμψη, προφανώς λόγω της μείωσης και της οικονομικής δραστηριότητας, ωστόσο με τη σταδιακή ανάκαμψη του ΑΕΠ η παραοικονομία ακολουθεί και πάλι αυξητική πορεία.

Η μελέτη αναφέρει ότι η χρονική περίοδος που καλύπτει η έρευνα θεωρείται σημαντική γιατί σε αυτήν η οικονομία έχει υποστεί σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, όπως η χρηματοοικονομική φιλελευθεροποίηση, η κατάργηση των κεφαλαιακών περιορισμών, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η υιοθέτηση του ευρώ καθώς και η πρόσφατη τραπεζική κρίση. Αυτή είναι η πρώτη ερευνητική εργασία που εφαρμόζει την προσέγγιση κατανάλωσης ενέργειας για την εκτίμηση της παραοικονομίας, που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην κυπριακή οικονομία.

Σημειώνεται ότι παλαιότερες μελέτες, οι οποίες χρησιμοποίησαν τη μέθοδο κατανάλωσης ενέργειας για τη χρονική περίοδο 2008 – 2013, υπολόγισαν τη μαύρη οικονομία στην περίπτωση της Ελλάδας στο 20% – 30%, στην περίπτωση της Πορτογαλίας στο 18% – 21% και στην περίπτωση της Ισπανίας στο 12% – 18%. Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι η παραοικονομία στην Κύπρο βρίσκεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα συγκριτικά με άλλες μεσογειακές χώρες.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ