Νίκος Παπαθανάσης στο “Π”: Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Ο επιταχυντής της ελληνικής οικονομίας

Νίκος Παπαθανάσης στο “Π”: Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Ο επιταχυντής της ελληνικής οικονομίας

-Τα 12 καθεστώτα ενίσχυσης

Του
ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων


Η Ελλάδα, παρά τις πρωτοφανείς δοκιμασίες των τελευταίων δύο ετών, λόγω της πανδημίας, κατατάσσεται για πρώτη φορά μεταξύ των δέκα περισσότερο υποσχόμενων ευρωπαϊκών χωρών για νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες και εγχειρήματα. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος έρχεται για να δώσει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στα επενδυτικά πλάνα και να οδηγήσει την ελληνική οικονομία στη νέα εποχή, με πολλές και ποιοτικά ανώτερες επενδύσεις καθώς και νέες θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την έρευνα της Ernst & Young, η οποία δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο μήνα, η χώρα μας έχει ήδη εδραιωθεί στη θέση ενός εκ των πιο ελκυστικών επενδυτικών προορισμών για ξένες επενδύσεις –βρίσκεται στην 8η θέση–, ενώ το 10% των ερωτώμενων ανέφεραν ότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των τριών χωρών που θεωρούν ως ελκυστικότερες για το 2021, αμέσως μετά τις έξι ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης και το Βέλγιο. Στην ίδια έρευνα καταγράφεται αύξηση της τάξης του 77% στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων το 2020, μια χρονιά κατά την οποία οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας δοκιμάστηκαν σε ιδιαιτέρως πιεστικές συνθήκες. Στο ίδιο διάστημα η Ελλάδα προσέλκυσε 39 άμεσες ξένες επενδύσεις, έναντι 22 το 2019, ενώ μόλις 11 ήταν ο μέσος όρος ανά έτος κατά την 20ετία 2000 – 2019.

Τα παραπάνω συμπεράσματα αλλά και οι αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από ξένους οίκους αποτελούν αδιάσειστες επιβεβαιώσεις των κυβερνητικών επιλογών σχετικά με τη συνετή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ενώ η αγορά παρέμενε σε αυστηρά περιοριστικά πλαίσια. Η αποκατάσταση του κύρους και της αξιοπιστίας της χώρας σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο στις διεθνείς αγορές ήταν ένας από τους βασικότερους στόχους της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, η ταχύτατη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης είναι ακόμα μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες. Σε αυτό προσβλέπει άλλωστε το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Στο να οδηγήσει την οικονομία, την κοινωνία και τους θεσμούς σε ένα διαφορετικό, σύγχρονο περιβάλλον, που θα εξασφαλίζει την πορεία προς το αύριο. Ας μην παραβλέπουμε και το γεγονός ότι η ΕΕ προβλέπει για την Ελλάδα 4,3% ανάπτυξη για το 2021 και 6% για το 2022.

Σε αυτό το πλαίσιο, καθώς οι μεταρρυθμιστικές μας πρωτοβουλίες συνεχίστηκαν απρόσκοπτα καθ’ όλο αυτό το δύσκολο διάστημα, κινείται και ο νέος αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος σε σύντομο διάστημα θα είναι νόμος του κράτους. Πρόκειται για τον πιο σύγχρονο επιταχυντή που θα έχει η ελληνική οικονομία από τη Μεταπολίτευση και έπειτα. Αποτελεί ένα ιδιαιτέρως ελκυστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και από την ψήφισή του και έπειτα θα είναι το βασικό θεσμικό πλαίσιο που θα ορίζει με σαφήνεια όλες τις λεπτομέρειες των κρατικών ενισχύσεων προς τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα.

Οι πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίχθηκε ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία (η έκθεση, δηλαδή, της Επιτροπής Πισσαρίδη), το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0»), ο Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων, οι στόχοι του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0) καθώς και οι ανάγκες προσαρμογής των καθεστώτων ενίσχυσης στη σημερινή ελληνική και διεθνή πραγματικότητα. Πρόκειται για την πιο ουσιαστική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων και των κινήτρων προς τις ιδιωτικές επενδύσεις. Η ανάγκη για την εκ βάθρων αλλαγή του συγκεκριμένου πλαισίου ήταν επιτακτική, με δεδομένο ότι το υφιστάμενο καθεστώς δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες του επενδυτικού και επιχειρηματικού κλάδου.

Επί της ουσίας, αναφερόμαστε σε 12 νέα καθεστώτα ενίσχυσης, τα οποία έχουν πλέον θεματικά χαρακτηριστικά. Έτσι, λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με μια νέα θεματική προσέγγιση του αναπτυξιακού νόμου που αποβλέπει και στη στήριξη κλάδων, οι οποίοι θεωρούμε ότι από αναπτυξιακής άποψης υπολείπονται έναντι άλλων. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε αυτά τα 12 καθεστώτα έχουν άμεση σχέση με τομείς όπως ο πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, η προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, η ενίσχυση του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του, η αγροδιατροφή. Ιδιαίτερα ενισχυμένες θα είναι και όλες οι περιφέρειες της χώρας.

Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων αναθεωρείται και προβλέπει προσαυξημένα ποσοστά σε σχέση με τα υφιστάμενα, ιδίως στις περιοχές απολιγνιτοποίησης. Οι κρατικές ενισχύσεις για την περίοδο 2022 – 2027 θα είναι προσαυξημένες από 5% έως 25% σε σύγκριση με ό,τι ισχύει στην παρούσα φάση. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, μαζί με άλλες χώρες του κόσμου, δημιουργούμε το πιο φιλοεπενδυτικό περιβάλλον που είχε ποτέ η χώρα και όταν λέμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο επενδυτικό κύμα, το εννοούμε.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ