Από 240 μέχρι 420 δόσεις για οφειλές σε τράπεζες, Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία

Από 240 μέχρι 420 δόσεις για οφειλές σε τράπεζες, Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία

Φαίνεται ότι το Ταμείο του κράτους είναι μείον. Απόδειξη, η… απλοχεριά της κυβέρνησης, που δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες και στους δανειολήπτες να ρυθμίσουν, χωρίς πιέσεις, την αποπληρωμή των οφειλών τους σε δόσεις, που ξεκινούν από τις 240 και φτάνουν στις 420!

Μέσω της σχετικής πλατφόρμας, οι οφειλέτες μπορούν, για πρώτη φορά, να ρυθμίσουν συνολικά και εξωδικαστικά σε μέχρι 240 δόσεις όλες τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ τα χρέη στις τράπεζες και σε διαχειριστές δανείων μπορούν να ρυθμισθούν σε έως 420 δόσεις.

Στα ευάλωτα νοικοκυριά χορηγείται επιδότηση της δόσης των δανείων με υποθήκη – προσημείωση στην πρώτη κατοικία μέχρι 210 ευρώ μηνιαίως (ανάλογα με τα άτομα και τη σύνθεση του νοικοκυριού) για 5 έτη.

Η ρύθμιση προβλέπει μέχρι 240 δόσεις για οφειλές προς την Εφορία και τα Ταμεία και μέχρι 420 δόσεις για χρέη στις τράπεζες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εξασφαλισμένα δάνεια φυσικών προσώπων.

Προβλέπεται ακόμη «κούρεμα» των χρεών προς τις τράπεζες μέχρι 80% του κεφαλαίου, το δε «κούρεμα» των οφειλών προς το Δημόσιο δεν μπορεί να είναι πάνω από 95% για τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και από 75% για το κεφάλαιο. Προϋπόθεση είναι οι οφειλές να υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ και να μην οφείλονται σε έναν και μόνο φορέα κατά 90% αλλά σε τουλάχιστον δύο πιστωτές.

Αποτέλεσμα αυτών είναι:
• Αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως είναι οι διαταγές πληρωμής, οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και οι δεσμεύσεις και οι πλειστηριασμοί στην κινητή και στην ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης κατοικίας, καθώς και της επαγγελματικής στέγης.
• Αποπληρωμή των οφειλών προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΟΤΑ κ.λπ.) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ κ.λπ.) σε έως 20 έτη.
• Διαγραφή μέρους της οφειλής, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ