Σε κίνδυνο τα ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος Ιατρο-Βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Σε κίνδυνο τα ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος Ιατρο-Βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Το «ΠΑΡΟΝ» έχει γράψει επανειλημμένα για τα προβλήματα που υπάρχουν στο Ίδρυμα Ιατρο-Βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και την ανάγκη να βρεθούν γρήγορα λύσεις για την αντιμετώπισή τους, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο το μέλλον του Ιδρύματος και μια σημαντικότατη πρωτοβουλία του αείμνηστου Ακαδημαϊκού Γρηγόρη Σκαλκέα, που άνοιξε νέους δρόμους στις επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες της Ακαδημίας.

Η επιδείνωση της καταστάσεως, λόγω της παρατεινόμενης εκκρεμότητας στην εκλογή ενός τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, φαίνεται από μια επιστολή προς το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, που υπογράφεται από 14 διακεκριμένους ερευνητές του Ιδρύματος και αποτελεί πραγματική κραυγή απογνώσεως για την κατάσταση στο Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Σημειωτέον, το Τμήμα αυτό είναι η καρδιά του Ιδρύματος και είναι αυτό που φέρνει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων από Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Ο έμπειρος προϊστάμενος της Διοικητικής Διευθύνσεως του Τμήματος υπέβαλε την παραίτησή του εδώ και ενάμιση χρόνο και δεν έχει ακόμη αντικατασταθεί, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χαθούν Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται επίσης ότι κατά την ίδια περίοδο, του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, απεχώρησαν άλλα 40 στελέχη του Ιδρύματος, ερευνητές και διοικητικά στελέχη.

Οι δυσλειτουργίες του Ιδρύματος έφτασαν στο σημείο να λαμβάνονται καταδικαστικές αποφάσεις από δικαστήρια, κατά του Ιδρύματος, όπως είναι η πρόσφατη περίπτωση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο με την απόφαση 5556/2021 έκανε δεκτή την αγωγή της εταιρείας «Βιοκόσμος Ιατρικός Επιστημονικός Εξοπλισμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» για το ποσό των 208.320 ευρώ.

Υπενθυμίζεται, με την ίδια ευκαιρία, η διεξαγόμενη έρευνα στο Ίδρυμα από τη Διεύθυνση Δημοσιονομικού Ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών, ύστερα από καταγγελίες για παράνομες εισπράξεις χρημάτων από στέλεχος του Ιδρύματος. Η έρευνα θα έπρεπε κανονικά να είχε ήδη περαιωθεί. Παρατείνεται όμως περιέργως και υπάρχουν, επιπλέον, πληροφορίες ότι γίνονται προσπάθειες, στο παρασκήνιο, να περιορισθεί η έρευνα μόνο στο τελευταίο έτος και όχι σ’ ολόκληρη την πενταετία για την οποία έχουν γίνει καταγγελίες για παράνομες εισπράξεις, τη βασιμότητα των οποίων ανεγνώρισε, κατ’ αρχήν, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Είναι φανερό ότι ασκούνται πολιτικές πιέσεις για να μη διεξαχθεί η έρευνα με τη δέουσα δεοντολογία και ενδεχομένως να γίνει «κουκούλωμα» του θέματος.

Το κρισιμότερο όμως θέμα είναι η εκκρεμότητα με το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί παραμένει ακόμα, για δύο σχεδόν χρόνια, το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τον πρώην πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, το οποίο δεν μπορεί από τη φύση του να πάρει αποφάσεις και να δώσει λύσεις στα σημαντικά θέματα; Η απάντηση βρίσκεται στον διχασμό που υπάρχει για τον τρόπο εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Ακαδημία, μετά από μια εκ του πονηρού τροποποίηση του σχετικού νόμου από τον πρώην υπουργό Παιδείας Γαβρόγλου. Η Τάξη των θετικών Επιστημών εξέλεξε ήδη, με μυστική ψηφοφορία, τα πέντε μέλη, που προβλέπεται από τον νόμο ότι εκλέγονται από την Τάξη των Θετικών Επιστημών.

Τα άλλα δύο μέλη εκλέγονται από την Ολομέλεια. Προφανώς, η λυσιτελέστερη λύση θα ήταν η άμεση συμπλήρωση του ΔΣ με την εκλογή, από την Ολομέλεια, των δύο υπολειπομένων μελών. Η Ακαδημία θα μπορούσε μετά, με άνεση χρόνου και χωρίς την πίεση που ασκούν τα επείγοντα λειτουργικά προβλήματα, να εξετάσει και οποιεσδήποτε άλλες ιδέες και προτάσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Ιδρύματος και την άσκηση της εποπτείας της Ακαδημίας πάνω σ’ αυτό.

Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος να απαξιωθεί το Ίδρυμα, που είναι ένα πραγματικό κεφάλαιο για τη χώρα, να τρωθεί το κύρος της Ακαδημίας και να ακυρωθεί ένα άνοιγμα της Ακαδημίας στις ερευνητικές δραστηριότητες, που ανοίγει νέους ορίζοντες.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Φωτό: hcbb.bioacademy.gr


Σχολιάστε εδώ