Δήγμα γραφής: Μένουν με τους γονείς τους!

Δήγμα γραφής: Μένουν με τους γονείς τους!

“Δήγμα γραφής”
Του Μάκη Κουρή


Στη χώρα μας οι νέοι ηλικίας 18 – 34 ετών συνεχίζουν να μένουν με τους γονείς τους σε ποσοστό 70%. Ο μέσος όρος στην ΕΕ διαμορφώνεται στο 50%! Να σημειωθεί ότι το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα δεν ξεπερνούσε το 60,7%.
Το 2016 το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα του συνόλου των νοικοκυριών της χώρας ήταν 14.932 ευρώ, μειωμένο κατά 38,5% σε σχέση με το 2010, που ήταν 24.224 ευρώ.
Και κάτι ακόμη: Στην Ελλάδα το 39,5% του πληθυσμού υποχρεώνεται να πληρώνει πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για έξοδα σχετικά με το ακίνητο στο οποίο διαμένει. Το ποσοστό είναι τετραπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που δεν ξεπερνά το 9,6% στην ΕΕ των 27.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ

 


Σχολιάστε εδώ