Άδ. Γεωργιάδης στο “Π”: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Ισχυρά φορολογικά κίνητρα και πρόσβαση σε πολύ φθηνό δανεισμό για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές

Άδ. Γεωργιάδης στο “Π”: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Ισχυρά φορολογικά κίνητρα και πρόσβαση σε πολύ φθηνό δανεισμό για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές

Του
ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων


Στην Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής του διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγες ημέρες, επισημαίνεται ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε σε 7,4% το α’ τετράμηνο του 2021, από 1,9% το 2020.

Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων εξακολούθησε, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, να κατευθύνεται στις μεγάλες επιχειρήσεις, με βάση την αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου από τα τραπεζικά ιδρύματα, όμως, όπως αναφέρεται στην έκθεση, «η διαφορά (σ.σ.: Δάνεια προς μεγάλες συγκριτικά με δάνεια προς μικρομεσαίες) μειώθηκε το εν λόγω τετράμηνο σε σύγκριση με το 2020, ως αποτέλεσμα της επίδρασης των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας».

Πρόκειται για μια ακόμη επιβεβαίωση –από τον πλέον αρμόδιο θεσμό, την κεντρική τράπεζα– της συστηματικής και εργώδους προσπάθειας που έχουμε κάνει στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που είναι στις αρμοδιότητές μου, με τους συνεργάτες μου, για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και κυρίως τις μικρομεσαίες σ’ αυτήν την πρωτόγνωρη κρίση.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ανάγκες είναι μεγάλες, άλλωστε και η προσπάθεια που κάνουμε ως κυβέρνηση για ισχυρή πιστωτική επέκταση μέσα από ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα είναι διαρκής.

Είναι, όμως, αδιαμφισβήτητο γεγονός η πρωτοφανής στήριξη προς τις επιχειρήσεις και κυρίως τις μικρομεσαίες μέσα στην πρωτοφανή πανδημική κρίση, μέσω:

– της παροχής ρευστότητας με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας,

– της επιστρεπτέας και μη επιστρεπτέας προκαταβολής που σχεδιάσαμε σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών και στην οποία αξιοποιήθηκαν και πόροι του ΕΣΠΑ,

– της ουσιαστικής μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών,

– των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ,

– διαφόρων άλλων προγραμμάτων, όπως για τη στήριξη των εργαζομένων, την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών και των τόκων των δανείων, την πληρωμή των ενοικίων και πολλών άλλων ακόμη.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι στα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ που τρέχουν τώρα και μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις, με βασικότερα την επιδότηση κεφαλαίου στήριξης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων και την επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών, το 85% των πόρων, πάνω από 600 εκατ. ευρώ, έχει προγραμματιστεί να κατευθυνθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επιπρόσθετα, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, είναι ανοιχτό πρόγραμμα χορήγησης εγγυημένων, ευνοϊκών επενδυτικών δανείων καθώς και νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού με αναπτυξιακό χαρακτήρα, χαμηλού επιτοκίου, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής, μέσω του οποίου δημιουργείται χαρτοφυλάκιο δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων αξίας πάνω από 500 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, με το επαναστατικό σύστημα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών δίνουμε τη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών φυσικών προσώπων και μικρών επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης σε έως 240 δόσεις, αριθμός διπλάσιος σε σχέση με το παρελθόν, και προς τις τράπεζες σε έως 420 δόσεις.

Με όλες αυτές και άλλες πρωτοβουλίες, κάνουμε πράξη τη δέσμευση που αναλάβαμε ως κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή: Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του πίσω. Θα περάσουμε τον κάβο όλοι μαζί, ώστε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που ανοίγονται στη νέα, ελπιδοφόρο εποχή για την ελληνική οικονομία.

Κι είναι αλήθεια ότι η πολύ μεγάλη δύναμη πυρός που έχουμε για τα επόμενα χρόνια, με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, του νέου ΕΣΠΑ και άλλων κοινοτικών προγραμμάτων, μας δίνει δυνατότητες που ούτε είχαμε σκεφθεί στο παρελθόν.

Βασική μας προτεραιότητα στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι να δώσουμε κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να συγχωνευθούν με άλλες ομοειδείς και να αποκτήσουν όγκο. Θα ανακοινώσουμε σύντομα μεγάλα φορολογικά κίνητρα και πρόσβαση σε πολύ φθηνό εγγυημένο δανεισμό προκειμένου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα συγχωνευθούν να μπορούν να αξιοποιήσουν οικονομίες κλίμακας και τεχνολογίες αιχμής και να ανταγωνιστούν από καλύτερη θέση ομοειδείς επιχειρήσεις από άλλες χώρες.

Αν επιτύχουμε αυτόν τον εθνικό στόχο, θα έχουμε περισσότερο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, με περισσότερους εργαζόμενους, επιχειρήσεις που όχι απλά θα επιβιώνουν πιο εύκολα αλλά θα μπορούν να συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό στο συνολικό αναπτυξιακό αποτύπωμα της ελληνικής οικονομίας.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ